قبل
بعدی

شرکت تولیدی آرد زاهدی

شرکت تولیدی آرد زاهدی از کارخانجات صاحب نام در تولید آرد کیفی می باشدکه بنیانگذار این صنعت مهم در استان گلستان مرحوم حاج محمد صاحب تمسکنی زاهدی بوده است . که با ادغام دو کارخانه به نامهای گندم کار خوشه درسال ۱۳۶۷، شرکت تولیدی آرد زاهدی فعالیت خود را در زمینه تولید انواع آرد و سبوس با ظرفیت ۲۵۰ تن گندم در روزآغاز و در سال ۱۳۸۴ ظرفیت خود را به ۴۰۰ تن روز افزایش داده است.
این شرکت دارای انبارهای مکانیزه به ظرفیت ۵۵ هزار تن و سیلو های فلزی به ظرفیت ۳۰ هزار تن و سیلوهای بتنی به ظرفیت ۲هزار تن میباشد.این واحد با استفاده از تکنولوژی بولر ( آلمان – سویس ) و با بکار گیری نیروهای متخصص و تجهیزات مدرن با تلاشهای بسیار در جهت بالا بردن کیفیت محصول موفق به کسب رتبه های برتر در کشور و استان در سالهای متمادی از سوی اداره کل استاندار شده است.

محصولات شاخص شرکت تولیدی آرد زاهدی

آرد نول

آردی است که قسمت مرکـزی آنـدوسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی زیر است :
رطوبت ( حداکثر درصد وزنی ) حداکثر ۱۴.۲
پروتئین ( درصد وزنی برمبنای ماده خشک ) حداقل ۱۰ - ۷
گلوتن مرطوب ۲۷-۲۰ خاکستر ( درصد وزنی بر مبنای ماده خشک ) ۵۰۰/۰ - ۳۸۰/۰
این آرد بیشتر در تولید فرآوردههایی ماننده ( ویفر ، شیرینی ، کیک ، کلوچه ) کاربرد دارد.

آرد ستاره

آردی است از آنـدوسپـرم تهیـه می شود و دارای ویـژگی های زیـر است :
رطوبت ( حداکثر درصد وزنی ) حداکثر ۱۴.۲
پروتئین ( درصد وزنی برمبنای ماده خشک ) حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۶
خاکستر ( درصد وزنی بر مبنای ماده خشک ) ۷۰۰/۰ - ۵۰۱/۰
این آرد بیشتر در تولید فرآورده هـایی ماننده انـواع نـان های حجیـم نیمه حجیم و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.

آرد سنگک

آردی است که از تمام آندوسپـرم و بخشی از پوسته تهیه می شو دارای ویژگی :
رطوبت ( حداکثر درصد وزنی ) حداکثر ۱۴.۲
پروتئین ( درصد وزنی برمبنای ماده خشک ) حداقل ۵/۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۴
خاکستر ( درصد وزنی بر مبنای ماده خشک ) ۱.۴۷۵ - ۱.۲۲۶
این آرد بیـشتر در تولیـد نـان سنگک کاربـرد دارد.

آرد نول

آرد ستاره

آرد سنگک

تقدیرنامه ها و افتخارات