شرکت تولیدی آرد زاهدی

باکیفیت ترین آرد تولیدی در استان گلستان و ایران

سفارش محصول

۶۷۸۹ ۳۴۵ ۰۹۱۲

آرد نول

آرد ستاره

آرد بربری غنی شده

آرد تافتون و لواش غنی شده

آرد سنگک

سبوس خام گندم (زیر چانه)