آرد چه نوع ماده ای است+کارخانه آرد زاهدی گلستان

آرد با کیفیت

آرد چه نوع ماده ای است؟

آرد توده ای با ذرات بسیار ریز که از آسیاب شدن و غربال کردن دانه های آسیاب شده ، به وی‍ژه دانه غلات با غربال های سوراخ ریز به دست می آید .آرد شامل : نشاسته ، گلوتن آندوسپرم دانه ها است.آرد گندم را از بوجاری کردن ، آسیاب کردن و غربال کردن ارقام مختلف گندم ، به استثنای گندم رقم دوروم به دست می ْوردند. از آرد غلا ت در صنایع نانوایی ، شیرینی پزی، نشاسته ، گلوکز و گلوتن ، رشته بری ، چسب و سوسیس و کالباس استفاده می شود . کیفیت آرد از لحاظ نوع فرآورده ای که با آن ساخته می شود ، اهمیت ویژه ای دارد و بستگی به : نوع غله مخصوصا گندم ، فرآیند آسیاب کردن و عملیات پس از آن دارد .امروز ه انواع آرد را برمبنای نوع ،فرآوری به آردهای : atenetp ، clear ، staraightوبراساس مصرف به انواع:آرد همه کاره ،آرد نان ، آرد کیک ، آرد کراکر و آرد شیرینی سازی تقسیم بندی می شوند.همچنین براساس عملیات بعد از آسیاب کردن ، آردها را به انواع: آرد بی رنگ شده ، آرد بروماته ، آرد غنی شده ، آرد بی رنگ شده ، آرد فوری ، آرد فسفاته و آرد خود ورآینده تقسیم بندی می کنند.آرد دانه هایی غیراز گندم را براساس نوع غله نام گذاری می کنند مانند آرد سویا. وقتی کلمه آرد به تنهایی بیاید ، منظور آرد گندم است . آرد در صنایع پخت و نانوایی براساس محصول مورد نظر انتخاب می شود به عنوان مثال جهت تهیه و تولید نان سنگک از آرد سنگی و یا آرد تیره استفاده می شود. اصولاً گندم را بر مبنای خاکستر طبقه بندی می کنند. از روی میزان آن می توان به درجه استخراج آرد ، درجه تیرگی یا روشنی آرد پی برد و نوع و مصرف و مناسب بودن آن را جهت هر یک از نان ها تعیین نمود.