آیا می دانید:

آیا می دانید:
۱. برای زیباشدن چهره: آرد گندم، نشاسته، عرق برگ چنار را به صورت ضماد روی پوست صورت بگذارید.
۲. بخور کاه گندم برای درمان سینوزیت مفید است.
۳. یک تمیز کننده خوب برای پوست: پودر جوانه گندم را با شیر مخلوط کرده پوست را با آن تمیز نمایید.
۴. خوردن جوانه گندم باعث طول عمر می‎شود.
۵. کودکانی که بدخلق هستند به آن‎ها جوانه گندم بدهید.
۶. سبوس گندم از سرطان سینه جلوگیری می‎کند.
۷. کسانی که فشارخون دارند جوانه گندم کم بخورند.