به نظر شما نان تنوری سالم تر است یا نان دستگاهی؟!

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-09-28 10:12:51Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

به نظر شما نان تنوری سالم تر است یا نان دستگاهی؟!

سالهاست بر حذف حرارت مستقیم در واحدهای نان سنتی از سوی سازمان استاندارد تاکید می شود اما همچنان شاهد این هستیم که غالبا واحدهای نان_سنتی کشور به شیوه تنوری اداره می شوند درواقع الزام سازمان استاندارد استقرار تجهیزات حرارت غیرمستقیم در واحدهای صنفی پخت نان است.

تجهیزات پخت نان مشمول اجرای استاندارد اجباری هستند و در استاندارد ملی شاخصه‌های استاندارد دستگاه پخت نان با جزئیات تعریف و مدون شده است.

بر اساس این استاندارد، جنس صفحاتی که خمیر در تماس با آن قرار می‌گیرد مهم بوده و باید از فلزات مخصوص صنایع غذایی استفاده گردد.
نوع حرارتی که به نان می‌رسد حتماً باید از نوع حرارت غیرمستقیم باشد. شعله نباید نمایان باشد و همچنین مواد حاصل از سوخت توسط خمیر جذب نشود. به گفته کارشناسان استاندارد گازهایی که از شعله سوخت تنور ایجاد می‌گردد به خمیر انتقال یافتهو در تعیین سلامت نان خطرناک است.

اما نانوایان سنتی و طرفداران تنورهای گلی معتقدند جذب آب خمیر در تنورهای گلی بهتر اتفاق می‌افتد و در این صورت رطوبت اضافی خمیر گرفته شده و نان مغز پخت‌تر و لذیذتر می‌شود. اما در بررسی و به دست آمدن نتیجه نهایی در اینکه نان تنوری بهتر است یا دستگاهی مسئله ای که اهمیت دارد توجه به سلامت نان در روش پخت است.