خواص نان جو با آرد کامل

خواص نان جو با آرد کامل

✅ کلسترول بَد خون را کاهش می دهد

✅ نرمی استخوان کودکان را از بین می برد.

✅ برای رفع کم خونی مفید است

✅ از سفید شدن مو جلوگیری می کند

✅ قند خون را تنظیم می کند