شرکت آرد زاهدی استان گلستان+کارخانه تولید کننده برتر آرد کشور

کارخانه آرد زاهدی تولید کننده برتر آرد در استان گلستان و کشور همواره در جهت کسب رضایت مشتری قدم های مهمی برداشته است و کسب افتخارات زیر نشانی بر ادعای ماست

کسب افتخارات :
۱- واحد نمونه سال ۱۳۸۸ از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گلستان
۲- واحد نمونه صادرات سال ۱۳۹۰ از شوی استانداری گلستان
۳- رتبه برتر سال ۱۳۸۹ استانی از سوی معاون وزیر شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
۴- کسب تندیس سال ۱۳۸۹ اولین همایش برند شایسته ملی
۵- مسئول فنی برتر و نمونه سال ۱۳۸۸ استانی از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
۶- مسئول فنی برتر و نمونه سال ۱۳۹۰ کشوری از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷- مسئول فنی برتر و نمونه سال ۱۳۹۰ کشوری از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۸- دارای لوح تقدیر از سوی سازمان های ادارات : اداره کار ، مرکز بهداشت اتاق بازرگانی ، استانداری و فرمانداری و …
۹- صادرات آرد به کشورهای همجواری و آسیای میانه
۱۰- عضویت در انجمن های صنایع غذایی استانی ، ملی و بین المللی
۱۱- فعالیت های متفاوت و گسترده جهت ایجاد ارتباط صنعت دانشگاه
۱۲- همکاری موثر در جهت اجرای طرحای پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد
۱۳- شرکت در نمایشگاه های صنایع آرد وابسته در سطح ملی و بین المللی
۱۴- اخذ آرم برند حلال

برای خرید و سفارش از بهترین و برترین تولید کننده آرد کشور کافیست در تماس باشید