محصول جدید شرکت Ardent Mills: آرد گندم جوانه دار

اختصاصی/ این روزها جذابیت غلات سبوسدار (کامل) برای مصرفکنندگان به طور قابل توجهی در حال افزایش است. از آنجا که افراد بیش از گذشته نگران تغذیه خود هستند، علاقه به غلات کامل از سطح گندم فراتر رفته است، هر چند ترکیبات متفاوت گندم کامل، تنوع و خوشطعمی مورد نیاز مصرفکنندگان را فراهم میکند. در حال حاضر، غلات جوانه دار نقش مهمی در تغییر و تحولات مجموعه غلات دارند.

در این راستا شرکت Ardent Mills با در نظر گرفتن علایق مصرفکنندگان خود، خط تولید آرد جدیدی را راه اندازی کرده است. گندم کامل و غلات جوانهدار از جمله محصولات پرطرفدار این شرکت هستند و این خط تولید جدید با تلفیق ویژگیهای این محصولات، آرد منحصر به فردی تولید میکند: آرد سفید گندم کامل جوانه دار بهاری.
جان تروبا، مدیر بازاریابی شرکت Ardent Mills ، در این باره میگوید: “هدف ما در ابتدا تولید آردی بود که از سویی با تعریف AACC از غلات کامل تطابق داشته باشد و از سوی دیگر عملکرد پخت را حفظ کند.”
 برای آماده سازی این آرد ابتدا باید دانه های انواع گندم بهاره سفید را در دمای مشخصی، به مدت معین در آب خیساند، در این مدت دانه های گندم جوانه میزنند وبا توجه به تعریف AACCI از دانه های جوانه زده، رشد جوانه ها از طول هسته بیشتر نمیشود.

با گرم کردن دانهها رشد جوانه ها متوقف میشود، سپس دانه های جوانه زده را در آسیاب آرد میکنند و آرد گندم کامل جوانهزده حاصل میشود. این آرد عملکرد پخت را بهبود بخشیده و در مقایسه با سایر آردهای بدون جوانه، طعم عالیتری ارایه میدهد. از این آرد می توان در تهیه چیپس، نان شیرینی، نان کماچ، نان سریع، نان پیتزا، کراکر، اسنک و یا تغذیههای غلاتی استفاده کرد.جان تروبا، میگوید: از آنجایی که هدف اولیه ما تولید آردی بود که بتواند عملکرد پخت را بهبود بخشد، محصول نهایی آردی است که میتوان از آن به جای آرد گندم کامل استفاده کرد.در واقع، آرد گندم کامل جوانه دار، در بسیاری از موارد، نیاز به مواد دیگر از جمله گلوتن گندم را از بین میبرد.
طی آزمایشاتی، مقایسهای بین آرد معمولی و آرد گندم جوانهدار صورت گرفت. در این بررسی، حجم قرص نان، مقامت خمیر و زمان آماده سازی خمیر این دو نوع آرد بررسی شد و نتایج نشان داد حجم قرص نان تولید شده از آرد گندم جوانه زده ۱۲ درصد بیشـتر از نان هایی است کـه از آرد معمولی تولید شده اند. مقاومت خمیر این نانها نیز ۵۶ درصد بیشتر از نانهای معمولی است.مقاومت خمیر یعنی مدت زمانی که خمیر قادر است تنش مرحله تولید را تحمل کند. این آمار برای آرد معمولی ۶.۷ دقیقه و برای آرد گندم جوانه دار ۱۱.۷ دقیقه است .
با توجه به افزایش سطح آنزیم ها در آرد جوانه زده، مدت زمان فراهم آوری محصول ۱۰٪ کاهش یافت. این آنزیم ها نشاسته را به قندهای ساده و پیچیده تجزیه میکنند و با تغذیه مخمر، آن را قادر میسازند گازهای حجمدهنده بیشتری تولید کند. طی این فرایند، نه تنها مخمر گاز بیشتری تولید میکند بلکه خمیر نیز گاز بیشتری درون خود نگه میدارد و این یعنی کاهش زمان فراهم آوری خمیر.آرد گندم جوانه دار علاوه بر موارد ذکر شده طعم محصولات را نیز بهبود میبخشد. مطالعات انجام شده توسط شرکت Ardent Mills نشان داد مصرفکنندگان تمایل دارند بیشتر از آردهایی استفاده کنند که تلخی آن کمتر و شیرینی آن بیشتر است و آرد گندم جوانهدار این دو ویژگی را داراست. آقای تروبا در اینباره میگوید: آزمایشات انجام شده در این زمینه نشان داد که محصول نهایی پخته شده از آرد گندم جوانهدار در مقایسه با آردهای معمولی شیرینتر و تلخی آن کمتر است.
آرد جدید شرکت Ardent Mills  را میتوان موفقیتی قابل توجه در زمینه تولید محصولات غلاتی تلقی کرد. این محصول هم برای نانوایان و هم برای مصرفکنندگان مزایای بسیاری دارد، زیرا از یک سو، ویژگیهای غلات سبوسدار، گندم جوانه زده را یکجا در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهد و از سوی دیگر، در مقایسه با آردهای معمولی، عملکرد پخت بهتر و طعم دلپذیرتری دارد.
بازدید مسوولین دولتی از کارخانه خوشه گندم کرمانشاه