اختصاصی/ اين روزها جذابيت غلات سبوسدار (کامل) براي مصرفکنندگان به طور قابل توجهي در حال افزايش است. از آنجا که افراد بيش از گذشته نگران تغذيه خود هستند، علاقه به غلات کامل از سطح گندم فراتر رفته است، هر چند ترکيبات متفاوت گندم کامل، تنوع و خوشطعمي مورد نياز مصرفکنندگان را فراهم ميکند. در حال حاضر، غلات جوانه دار نقش مهمي در تغيير و تحولات مجموعه غلات دارند.

در اين راستا شرکت Ardent Mills با در نظر گرفتن علايق مصرفکنندگان خود، خط توليد آرد جديدي را راه اندازي کرده است. گندم کامل و غلات جوانهدار از جمله محصولات پرطرفدار اين شرکت هستند و اين خط توليد جديد با تلفيق ويژگيهاي اين محصولات، آرد منحصر به فردي توليد ميکند: آرد سفيد گندم کامل جوانه دار بهاري.
جان تروبا، مدير بازاريابي شرکت Ardent Mills ، در اين باره ميگويد: “هدف ما در ابتدا توليد آردي بود که از سويي با تعريف AACC از غلات کامل تطابق داشته باشد و از سوي ديگر عملکرد پخت را حفظ کند.”

براي آماده سازي اين آرد ابتدا بايد دانه هاي انواع گندم بهاره سفيد را در دماي مشخصي، به مدت معين در آب خيساند، در اين مدت دانه هاي گندم جوانه ميزنند وبا توجه به تعريف AACCI از دانه هاي جوانه زده، رشد جوانه ها از طول هسته بيشتر نميشود.
با گرم کردن دانهها رشد جوانه ها متوقف ميشود، سپس دانه هاي جوانه زده را در آسياب آرد ميکنند و آرد گندم کامل جوانهزده حاصل ميشود. اين آرد عملکرد پخت را بهبود بخشيده و در مقايسه با ساير آردهاي بدون جوانه، طعم عاليتري ارايه ميدهد. از اين آرد مي توان در تهيه چيپس، نان شيريني، نان کماچ، نان سريع، نان پيتزا، کراکر، اسنک و يا تغذيههاي غلاتي استفاده کرد.

جان تروبا، ميگويد: از آنجايي که هدف اوليه ما توليد آردي بود که بتواند عملکرد پخت را بهبود بخشد، محصول نهايي آردي است که ميتوان از آن به جاي آرد گندم کامل استفاده کرد.در واقع، آرد گندم کامل جوانه دار، در بسياري از موارد، نياز به مواد ديگر از جمله گلوتن گندم را از بين ميبرد.
طي آزمايشاتي، مقايسهاي بين آرد معمولي و آرد گندم جوانهدار صورت گرفت. در اين بررسي، حجم قرص نان، مقامت خمير و زمان آماده سازي خمير اين دو نوع آرد بررسي شد و نتايج نشان داد حجم قرص نان توليد شده از آرد گندم جوانه زده 12 درصد بيشـتر از نان هايي است کـه از آرد معمولي توليد شده اند. مقاومت خمير اين نانها نيز 56 درصد بيشتر از نانهاي معمولي است.

مقاومت خمير يعني مدت زماني که خمير قادر است تنش مرحله توليد را تحمل کند. اين آمار براي آرد معمولي 6.7 دقيقه و براي آرد گندم جوانه دار 11.7 دقيقه است .
با توجه به افزايش سطح آنزيم ها در آرد جوانه زده، مدت زمان فراهم آوري محصول 10٪ کاهش يافت. اين آنزيم ها نشاسته را به قندهاي ساده و پيچيده تجزيه ميکنند و با تغذيه مخمر، آن را قادر ميسازند گازهاي حجمدهنده بيشتري توليد کند. طي اين فرايند، نه تنها مخمر گاز بيشتري توليد ميکند بلکه خمير نيز گاز بيشتري درون خود نگه ميدارد و اين يعني کاهش زمان فراهم آوري خمير.

آرد گندم جوانه دار علاوه بر موارد ذکر شده طعم محصولات را نيز بهبود ميبخشد. مطالعات انجام شده توسط شرکت Ardent Mills نشان داد مصرفکنندگان تمايل دارند بيشتر از آردهايي استفاده کنند که تلخي آن کمتر و شيريني آن بيشتر است و آرد گندم جوانهدار اين دو ويژگي را داراست. آقاي تروبا در اينباره ميگويد: آزمايشات انجام شده در اين زمينه نشان داد که محصول نهايي پخته شده از آرد گندم جوانهدار در مقايسه با آردهاي معمولي شيرينتر و تلخي آن کمتر است.
آرد جديد شرکت Ardent Mills  را ميتوان موفقيتي قابل توجه در زمينه توليد محصولات غلاتي تلقي کرد. اين محصول هم براي نانوايان و هم براي مصرفکنندگان مزاياي بسياري دارد، زيرا از يک سو، ويژگيهاي غلات سبوسدار، گندم جوانه زده را يکجا در اختيار مصرفکنندگان قرار ميدهد و از سوي ديگر، در مقايسه با آردهاي معمولي، عملکرد پخت بهتر و طعم دلپذيرتري دارد.
بازديد مسوولين دولتي از کارخانه خوشه گندم کرمانشاه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *