نان سبوس‌دار مانع افزایش ناگهانی قندخون می‌شود

نان سبوس‌دار مانع افزایش ناگهانی قندخون می‌شود

مصرف نان‌های سبوس‌دار مانع افزایش ناگهانی قندخون می‌شود.

سبوس شامل پوسته خارجی گندم است که در فرآیند آرد سازی با توجه به نوع و مصرف آرد، درصد استخراج آن از گندم متغیر است.

سبوس دارای مواد معدنی از جمله آهن، کلسیم،‌ منیزیم، روی، فسفر و ویتامین‌های فراوان شامل E، B1، B2، B3 و اسید فولیک است.