چگونه بفهمیم آرد خراب شده است؟

چگونه بفهمیم آرد خراب شده است؟

اکثر آردهای بسته بندی شده تاریخ انقضا دارند که روی کیسه آن ها چاپ شده و نشان می دهد آرد تا چه زمانی تازه می ماند، اگرچه درج این برچسب اجباری نیست و تمام شدن تاریخ انقضا به معنای غیر قابل استفاده بودن آرد نمی باشد.

بهترین روش برای تشخیص خراب شدن آرد بو کردن آن است. آرد تازه بوی خنثی (نه خوشایند و نه ناخوشایند) دارد اما آرد خراب بد بو است، طعم کهنگی، #کپک زدگی یا ترش می دهد و ممکن است رنگ آن نیز تغییر کند.

اگر آرد با آب یا رطوبت تماس داشته باشد توده های بزرگ کپک روی آن ظاهر می شود که در این صورت باید فورا کل بسته را دور بریزید.