کیک خیلی زبره یا وسطش گود رفته!

 

کیک خیلی زبره یا وسطش گود رفته!

۱) فر شما از قبل داغ نشده یا دما خیلی کم بوده و کیک آرام پخته شده.
۲) کامل توی روغن یا کره حل نشده یا به عبارتی کم مخلوط شدن یا روغن سرد بوده.
۳) بکینگ پودر یا جوش شیرین خیلی زیاد بوده یا کهنه بوده.
۴) آرد خیلی سنگین بوده یا مال نان بوده یا نامرغوب!
۵) میزان مایعات خیلی کم بوده و مایه کیک خیلی غلیظ بوده.
۶) مواد خوب داخل قالب ریخته نشدن یا اینکه سطح صافی برای کیک انتخاب نشده و روش هم کامل صاف نشده.