خسارت آفات انباری

خسارت آفات انباری:

طبق گزارش سازمان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد هر سال خسارت آفات انباری به حدو ۱۰% محصول برداشت شده می رسد. در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیر جهان، حشرات انباری هر سال حدود ۱۲ میلیون تن غلات مختلف را نابود می کنند. شگفت آور آن که هر سال حدود ۱۰۰ میلیون تن غلات نیز در اثر عدم مراقبت های لازم در انبار ها از بین می روند.

میزان ۱۰ تا ۲۵ درصد از محصولات انباری توسط آفات انباری از بین میرود.

در ایران بر اساس گزارشات وزارت جهاد کشاورزی هر ساله به طور متوسط ۱۰-۲۰ درصد محصولات کشاورزی در انبارها به وسیله آفات و سایر عوامل خسارت  زا از بین می روند .

مسلم است که این خسارت در بعضی از نقاط کشور و در مورد پاره  ای از محصولات به مراتب بیش از این مقدار  است . در انبارهایی که شرایط اکولوژیک برای نشو و نمای این آفات فراهم است ، میزان خسارت چنان فزونی می یابد که در مدت کوتاهی منجر به بروز فاجعه اقتصادی غیر قابل جبران می شود. به عنوان مثال در مناطق روستایی به دلیل سنتی بودن و شرایط نامناسب انبارها ۱۰-۸۰ درصد محصول از بین می رود. فعالیت و تغذیه آفات انباری علاوه بر کاهش وزن محصول انبار شده ، موجب افزایش رطوبت توده ، کاهش قوه نامیه ، ایجاد بوهای نا مطبوع و افزایش آلودگی قارچی، ازت، اسید اوریک و اسید چرب آزاد و غیر را نیز در پی دارد.

آفات انباری علاوه بر زیان های کمی باعث خسارت کیفی محصولات انبار شده نیز می شوند. اگر شرایط اکولوژیک برای فعالیت آفات مختلف فراهم باشد، محصول به مدفوع و پوسته های لاروی حشرات، کنه ها و یا به فضولات جوندگان آلوده شده و از مرغوبیت آن کاسته می شود .تغذیه از چنین محصولاتی ممکن است بهداشت مصرف کننده را نیز به مخاطره بیندازد. بارها دیده شده است اشخاصی که از مواد آلوده به کنه ها تغذیه کرده اند، دچار مسمومیت های حاد و اختلالات گوارشی شدید شده اند اگر آرد و فراورده های آن مورد حمله حشرات قرار بگیرند، اغلب رنگ طبیعی خود را باخته و بدمزه می شوند. این گونه محصولات ارزش تجاری و نانوائی خود را نیز از دست می دهند.

گندم های ذخیره سازی شده علاوه بر آفات انباری ممکن است مورد حمله ی قارچ ها، باکتری  ها و سایر  میکروار گانیسم ها یا ریز جانداران نیز قرار بگیرد. وقوع میکروفلور و اینو کولوم قارچ ها بر روی دانه ی گندم یک مشکل جهانی است، بنابراین پیشگیری و یا ممانعت از کاهش ناشی از خسارت قارچ ها دست نیافتنی است. کاربرد قارچ کش هایی که هم بردانه و هم بر انسان بی ضرر باشد، هنوز رایج نشده و فقط یک راه عملی باقی می ماند و آن هم خشک کردن دانه، قبل و بعد  از ذخیره سازی ، است.خسارت ریز جانداران در دانه باعث:

۱_ گرم مرطوب کردن دانه، که به تدریج باعث پدیده ی کیکینگ (به شکل کیک در آمدن) و خیمر شدن و یا پوسیدن دانه می شوند.

۲_ کاهش ارزش غذایی که در نتیجه ی تنزل نشاسته و پروتئین ، تولید بوی نا و حالت مشمئز کننده به وجود می آورد.

۳_ به خطر افتادن قدرت جوانه زنی دانه در صورت صدمه به جنین (کاهش قدرت جوانه زنی)

 

منبع: خرمالی،س.۱۳۹۵ آفات انباری گندم،شناسایی و مدیریت