ویژگیهای نان‌ های حجیم

ویژگیهای نان‌ های حجیم

این نوع نانها باید دارای ویژگیهای عمومی زیر باشند:

شکل ظاهری: سطح نان باید عاری از برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌های غیرعادی باشد.

پوسته رویه نان: باید به رنگ قهوه‌ای روشن و یا طلائی بوده و در کلیه سطوح یکنواخت باشد و خیلی ضخیم یا ظریف و نازک و نرم و یا سخت نباشد.

تخلخل: در کلیه قسمتهای داخلی نان، خلل و فرج باید نسبتأ ریز و تقریبأ یکنواخت بوده و غیرمتراکم باشد.

برگشت‌پذیری به حالت اول (الاستیسیته): نان باید از الاستیسیته کافی برخوردار باشد بطوریکه پس از وارد کردن نیرو و حذف آن، شکل نان به آرامی به حالت اول برگردد.

ساختار نان (بافت): در هنگام برش، نان نباید به چاقوی برش بچسبد و قطعات بریده شده به راحتی از هم تفکیک گردد. ضمناً زبر، خمیری و خیلی خشک نباشد.

بو و مزه: نان باید دارای بوی معطر مخصوص به خود بوده و فاقد بوهای نامطبوع مثل ترشیدگی و مزه قلیایی و نشاسته‌‌ای باشد.